CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
66,241
95.52 %
Maghiari: 
40
0.05 %
Romi (Ţigani): 
2,964
4.27 %
Ucraineni: 
1
0.0 %
Germani: 
12
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
6
0.0 %
Turci: 
12
0.01 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
3
0.0 %
Bulgari: 
3
0.0 %
Greci: 
7
0.01 %
Evrei: 
1
0.0 %
Italieni: 
7
0.01 %
Armeni: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
13
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
31
0.04 %
Total: 
69,345    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
68,248
98.41 %
Maghiară: 
31
0.04 %
Rromanes (Ţigănească): 
982
1.41 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
12
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.0 %
Turcă: 
12
0.01 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
3
0.0 %
Greacă: 
6
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Italiană: 
7
0.01 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
7
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
30
0.04 %
Total: 
69,345    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
68,100
98.20 %
Romano-catolică: 
314
0.45 %
Reformată: 
34
0.04 %
Penticostală: 
95
0.13 %
Greco-catolică: 
50
0.07 %
Baptistă: 
49
0.07 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
287
0.41 %
Musulmană: 
25
0.03 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
149
0.21 %
Creştină de rit vechi: 
10
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.01 %
Evanghelică: 
22
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
6
0.0 %
Mozaică: 
2
0.0 %
Altă religie: 
117
0.16 %
Fără religie: 
19
0.02 %
Atei: 
27
0.03 %
Religie nedeclarată: 
31
0.04 %
Total: 
69,345    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
5,896
8.50 %
0-14 ani, femei: 
5,566
8.02 %
15-59 ani, barbaţi: 
23,735
34.22 %
15-59 ani, femei: 
23,913
34.48 %
60+ ani, barbaţi: 
4,323
6.23 %
60+ ani, femei: 
5,912
8.52 %
Total: 
69,345    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010