CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,362
85.11 %
Romi (Ţigani): 
408
14.70 %
Germani: 
1
0.03 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.03 %
Polonezi: 
3
0.10 %
Total: 
2,775    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,773
99.92 %
Germană: 
1
0.03 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.03 %
Total: 
2,775    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,767
99.71 %
Reformată: 
1
0.03 %
Greco-catolică: 
1
0.03 %
Baptistă: 
1
0.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
4
0.14 %
Total: 
2,775    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
243
8.75 %
0-14 ani, femei: 
211
7.60 %
15-59 ani, barbaţi: 
714
25.72 %
15-59 ani, femei: 
690
24.86 %
60+ ani, barbaţi: 
400
14.41 %
60+ ani, femei: 
517
18.63 %
Total: 
2,775    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018