CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
642,256
98.41 %
Maghiari: 
322
0.04 %
Romi (Ţigani): 
9,227
1.41 %
Ucraineni: 
27
0.0 %
Germani: 
118
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
36
0.0 %
Turci: 
71
0.01 %
Tătari: 
6
0.0 %
Sârbi: 
14
0.0 %
Slovaci: 
5
0.0 %
Bulgari: 
8
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
87
0.01 %
Evrei: 
19
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
2
0.0 %
Italieni: 
49
0.0 %
Chinezi: 
5
0.0 %
Armeni: 
45
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
313
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
12
0.0 %
Total: 
652,625    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
650,632
99.69 %
Maghiară: 
292
0.04 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,175
0.18 %
Ucraineană: 
22
0.0 %
Germană: 
83
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
28
0.0 %
Turcă: 
56
0.0 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
10
0.0 %
Slovacă: 
4
0.0 %
Bulgară: 
7
0.0 %
Greacă: 
32
0.0 %
Evreiască (Idis): 
2
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
40
0.0 %
Chineză: 
5
0.0 %
Armeană: 
32
0.0 %
Alta limbă maternă: 
188
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
13
0.0 %
Total: 
652,625    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
640,808
98.18 %
Romano-catolică: 
952
0.14 %
Reformată: 
310
0.04 %
Penticostală: 
2,706
0.41 %
Greco-catolică: 
213
0.03 %
Baptistă: 
256
0.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1,009
0.15 %
Musulmană: 
151
0.02 %
Unitariană: 
50
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
2,138
0.32 %
Creştină de rit vechi: 
82
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
51
0.0 %
Evanghelică: 
3,205
0.49 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
33
0.0 %
Mozaică: 
19
0.0 %
Altă religie: 
325
0.04 %
Fără religie: 
106
0.01 %
Atei: 
104
0.01 %
Religie nedeclarată: 
107
0.01 %
Total: 
652,625    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
56,658
8.68 %
0-14 ani, femei: 
54,133
8.29 %
15-59 ani, barbaţi: 
210,013
32.17 %
15-59 ani, femei: 
209,718
32.13 %
60+ ani, barbaţi: 
51,204
7.84 %
60+ ani, femei: 
70,899
10.86 %
Total: 
652,625    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010