CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
167,006
99.13 %
Maghiari: 
152
0.09 %
Romi (Ţigani): 
826
0.49 %
Ucraineni: 
16
0.0 %
Germani: 
77
0.04 %
Ruşi-lipoveni: 
23
0.01 %
Turci: 
46
0.02 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
6
0.0 %
Slovaci: 
3
0.0 %
Bulgari: 
3
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
69
0.04 %
Evrei: 
16
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
34
0.02 %
Chinezi: 
5
0.0 %
Armeni: 
39
0.02 %
Alta etnie: 
126
0.07 %
Etnie nedeclarată: 
7
0.0 %
Total: 
168,458    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
167,725
99.56 %
Maghiară: 
142
0.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
242
0.14 %
Ucraineană: 
13
0.0 %
Germană: 
57
0.03 %
Rusă-Lipoveană: 
16
0.0 %
Turcă: 
37
0.02 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
4
0.0 %
Slovacă: 
3
0.0 %
Bulgară: 
3
0.0 %
Greacă: 
27
0.01 %
Evreiască (Idis): 
2
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
28
0.01 %
Chineză: 
5
0.0 %
Armeană: 
30
0.01 %
Alta limbă maternă: 
108
0.06 %
Limbă maternă nedeclarată: 
13
0.0 %
Total: 
168,458    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
165,893
98.47 %
Romano-catolică: 
479
0.28 %
Reformată: 
62
0.03 %
Penticostală: 
405
0.24 %
Greco-catolică: 
127
0.07 %
Baptistă: 
140
0.08 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
250
0.14 %
Musulmană: 
94
0.05 %
Unitariană: 
35
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
224
0.13 %
Creştină de rit vechi: 
20
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
29
0.01 %
Evanghelică: 
397
0.23 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
23
0.01 %
Mozaică: 
16
0.0 %
Altă religie: 
120
0.07 %
Fără religie: 
34
0.02 %
Atei: 
55
0.03 %
Religie nedeclarată: 
55
0.03 %
Total: 
168,458    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
12,582
7.46 %
0-14 ani, femei: 
12,171
7.22 %
15-59 ani, barbaţi: 
60,074
35.66 %
15-59 ani, femei: 
64,450
38.25 %
60+ ani, barbaţi: 
8,404
4.98 %
60+ ani, femei: 
10,777
6.39 %
Total: 
168,458    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010