CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
37,756
98.81 %
Maghiari: 
35
0.09 %
Romi (Ţigani): 
363
0.95 %
Ucraineni: 
3
0.0 %
Germani: 
13
0.03 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
5
0.01 %
Tătari: 
1
0.0 %
Greci: 
3
0.0 %
Italieni: 
6
0.01 %
Armeni: 
3
0.0 %
Alta etnie: 
20
0.05 %
Total: 
38,209    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
38,041
99.56 %
Maghiară: 
34
0.08 %
Rromanes (Ţigănească): 
95
0.24 %
Ucraineană: 
4
0.01 %
Germană: 
9
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Turcă: 
4
0.01 %
Tătară: 
1
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Italiană: 
3
0.0 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
14
0.03 %
Total: 
38,209    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
36,899
96.57 %
Romano-catolică: 
200
0.52 %
Reformată: 
15
0.03 %
Penticostală: 
295
0.77 %
Greco-catolică: 
23
0.06 %
Baptistă: 
25
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
109
0.28 %
Musulmană: 
6
0.01 %
Creştină după Evanghelie: 
246
0.64 %
Creştină de rit vechi: 
19
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
8
0.02 %
Evanghelică: 
263
0.68 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
7
0.01 %
Altă religie: 
80
0.20 %
Atei: 
13
0.03 %
Religie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
38,209    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,321
8.69 %
0-14 ani, femei: 
3,177
8.31 %
15-59 ani, barbaţi: 
12,649
33.10 %
15-59 ani, femei: 
13,548
35.45 %
60+ ani, barbaţi: 
2,343
6.13 %
60+ ani, femei: 
3,171
8.29 %
Total: 
38,209    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020