CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
8,154
89.67 %
Maghiari: 
15
0.16 %
Romi (Ţigani): 
914
10.05 %
Ucraineni: 
2
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.02 %
Turci: 
2
0.02 %
Evrei: 
1
0.01 %
Chinezi: 
1
0.01 %
Ceangăi: 
1
0.01 %
Alta etnie: 
1
0.01 %
Total: 
9,093    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
8,844
97.26 %
Maghiară: 
14
0.15 %
Rromanes (Ţigănească): 
229
2.51 %
Ucraineană: 
1
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.01 %
Turcă: 
1
0.01 %
Chineză: 
1
0.01 %
Alta limbă maternă: 
2
0.02 %
Total: 
9,093    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,929
98.19 %
Romano-catolică: 
33
0.36 %
Reformată: 
6
0.06 %
Penticostală: 
17
0.18 %
Greco-catolică: 
5
0.05 %
Baptistă: 
2
0.02 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
42
0.46 %
Musulmană: 
3
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
15
0.16 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.01 %
Evanghelică: 
10
0.10 %
Mozaică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
15
0.16 %
Fără religie: 
4
0.04 %
Atei: 
9
0.09 %
Religie nedeclarată: 
1
0.01 %
Total: 
9,093    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
709
7.79 %
0-14 ani, femei: 
620
6.81 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,083
44.90 %
15-59 ani, femei: 
2,155
23.69 %
60+ ani, barbaţi: 
643
7.07 %
60+ ani, femei: 
883
9.71 %
Total: 
9,093    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019