CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Nord-Est    
Județ: Neamţ      
Localitate: ORAŞ TÂRGU NEAMŢ / NÉMETVÁSÁR
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
20,152
98.32 %
Maghiari:
12
0.05 %
Romi (Ţigani):
302
1.47 %
Ucraineni:
2
0.0 %
Germani:
2
0.0 %
Ruşi-lipoveni:
1
0.0 %
Turci:
1
0.0 %
Greci:
3
0.01 %
Evrei:
12
0.05 %
Italieni:
3
0.01 %
Alta etnie:
6
0.02 %
Total:
20,496  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
20,225
98.67 %
Maghiară:
15
0.07 %
Rromanes (Ţigănească):
241
1.17 %
Ucraineană:
1
0.0 %
Rusă-Lipoveană:
2
0.0 %
Turcă:
1
0.0 %
Greacă:
1
0.0 %
Evreiască (Idis):
1
0.0 %
Italiană:
3
0.01 %
Alta limbă maternă:
6
0.02 %
Total:
20,496  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
20,018
97.66 %
Romano-catolică:
58
0.28 %
Reformată:
2
0.0 %
Penticostală:
2
0.0 %
Greco-catolică:
2
0.0 %
Baptistă:
18
0.08 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
31
0.15 %
Musulmană:
4
0.01 %
Creştină după Evanghelie:
54
0.26 %
Creştină de rit vechi:
78
0.38 %
Evanghelică:
3
0.01 %
Mozaică:
12
0.05 %
Altă religie:
209
1.01 %
Fără religie:
1
0.0 %
Religie nedeclarată:
4
0.01 %
Total:
20,496  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
2,051
10.00 %
0-14 ani, femei:
1,892
9.23 %
15-59 ani, barbaţi:
6,490
31.66 %
15-59 ani, femei:
7,012
34.21 %
60+ ani, barbaţi:
1,332
6.49 %
60+ ani, femei:
1,719
8.38 %
Total:
20,496  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018