CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Nord-Est    
Județ: Suceava      
Localitate: VATRA DORNEI / DORNAVÁTRA / DORNA-WATRA
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
16,012
98.10 %
Maghiari:
95
0.58 %
Romi (Ţigani):
54
0.33 %
Ucraineni:
22
0.13 %
Germani:
109
0.66 %
Ruşi-lipoveni:
2
0.01 %
Turci:
3
0.01 %
Tătari:
1
0.0 %
Evrei:
10
0.06 %
Cehi:
1
0.0 %
Polonezi:
9
0.05 %
Italieni:
1
0.0 %
Alta etnie:
2
0.01 %
Total:
16,321  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
16,162
99.02 %
Maghiară:
64
0.39 %
Rromanes (Ţigănească):
8
0.04 %
Ucraineană:
19
0.11 %
Germană:
58
0.35 %
Rusă-Lipoveană:
1
0.0 %
Turcă:
1
0.0 %
Tătară:
1
0.0 %
Evreiască (Idis):
1
0.0 %
Poloneză:
4
0.02 %
Alta limbă maternă:
2
0.01 %
Total:
16,321  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
15,374
94.19 %
Romano-catolică:
421
2.57 %
Reformată:
28
0.17 %
Penticostală:
149
0.91 %
Greco-catolică:
36
0.22 %
Baptistă:
107
0.65 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
137
0.83 %
Musulmană:
6
0.03 %
Unitariană:
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie:
15
0.09 %
Creştină de rit vechi:
3
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
8
0.04 %
Evanghelică:
1
0.0 %
Mozaică:
11
0.06 %
Altă religie:
19
0.11 %
Fără religie:
2
0.01 %
Atei:
3
0.01 %
Total:
16,321  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
1,342
8.22 %
0-14 ani, femei:
1,321
8.09 %
15-59 ani, barbaţi:
5,135
31.46 %
15-59 ani, femei:
5,519
33.81 %
60+ ani, barbaţi:
1,288
7.89 %
60+ ani, femei:
1,716
10.51 %
Total:
16,321  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020