CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Nord-Est    
Județ: Suceava      
Localitate: MUŞENIŢA
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
1,406
62.76 %
Maghiari:
1
0.04 %
Ucraineni:
250
11.16 %
Germani:
5
0.22 %
Ruşi-lipoveni:
484
21.60 %
Polonezi:
94
4.19 %
Total:
2,240  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
1,439
64.24 %
Ucraineană:
231
10.31 %
Germană:
2
0.08 %
Rusă-Lipoveană:
481
21.47 %
Poloneză:
87
3.88 %
Total:
2,240  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
1,534
68.48 %
Romano-catolică:
137
6.11 %
Penticostală:
44
1.96 %
Greco-catolică:
23
1.02 %
Baptistă:
1
0.04 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
3
0.13 %
Creştină după Evanghelie:
16
0.71 %
Creştină de rit vechi:
480
21.42 %
Fără religie:
2
0.08 %
Total:
2,240  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
205
9.15 %
0-14 ani, femei:
199
8.88 %
15-59 ani, barbaţi:
577
25.75 %
15-59 ani, femei:
513
22.90 %
60+ ani, barbaţi:
285
12.72 %
60+ ani, femei:
461
20.58 %
Total:
2,240  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020