CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Sud-Vest    
Județ: Mehedinţi      
Localitate: ORŞOVA / ORSOVA / ORSCHOWA
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
12,237
94.38 %
Maghiari:
93
0.71 %
Romi (Ţigani):
100
0.77 %
Ucraineni:
6
0.04 %
Germani:
152
1.17 %
Ruşi-lipoveni:
2
0.01 %
Turci:
10
0.07 %
Sârbi:
109
0.84 %
Slovaci:
4
0.03 %
Bulgari:
2
0.01 %
Croaţi:
1
0.0 %
Evrei:
3
0.02 %
Cehi:
241
1.85 %
Italieni:
4
0.03 %
Ceangăi:
1
0.0 %
Total:
12,965  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
12,427
95.85 %
Maghiară:
70
0.53 %
Rromanes (Ţigănească):
52
0.40 %
Ucraineană:
6
0.04 %
Germană:
109
0.84 %
Rusă-Lipoveană:
2
0.01 %
Turcă:
7
0.05 %
Sârbă:
90
0.69 %
Croată:
1
0.0 %
Cehă:
197
1.51 %
Italiană:
4
0.03 %
Total:
12,965  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
11,946
92.14 %
Romano-catolică:
723
5.57 %
Reformată:
20
0.15 %
Penticostală:
47
0.36 %
Greco-catolică:
15
0.11 %
Baptistă:
95
0.73 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
12
0.09 %
Musulmană:
7
0.05 %
Creştină după Evanghelie:
12
0.09 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
3
0.02 %
Evanghelică:
6
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană:
2
0.01 %
Mozaică:
4
0.03 %
Altă religie:
61
0.47 %
Fără religie:
7
0.05 %
Atei:
3
0.02 %
Religie nedeclarată:
2
0.01 %
Total:
12,965  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
1,013
7.81 %
0-14 ani, femei:
926
7.14 %
15-59 ani, barbaţi:
4,490
34.63 %
15-59 ani, femei:
4,646
35.83 %
60+ ani, barbaţi:
794
6.12 %
60+ ani, femei:
1,096
8.45 %
Total:
12,965  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019