CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Vest    
Județ: Timiş      
Localitate: ORAŞ SÂNNICOLAU MARE / NAGYSZENTMIKLÓS / GROSSSANKTNIKOLAUS
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
9,917
76.79 %
Maghiari:
1,209
9.36 %
Romi (Ţigani):
364
2.81 %
Ucraineni:
43
0.33 %
Germani:
411
3.18 %
Ruşi-lipoveni:
1
0.0 %
Turci:
1
0.0 %
Sârbi:
463
3.58 %
Slovaci:
16
0.12 %
Bulgari:
468
3.62 %
Croaţi:
1
0.0 %
Greci:
7
0.05 %
Cehi:
1
0.0 %
Italieni:
11
0.08 %
Chinezi:
1
0.0 %
Total:
12,914  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
10,127
78.41 %
Maghiară:
1,150
8.90 %
Rromanes (Ţigănească):
323
2.50 %
Ucraineană:
36
0.27 %
Germană:
379
2.93 %
Rusă-Lipoveană:
6
0.04 %
Sârbă:
436
3.37 %
Slovacă:
8
0.06 %
Bulgară:
429
3.32 %
Greacă:
7
0.05 %
Cehă:
1
0.0 %
Italiană:
11
0.08 %
Chineză:
1
0.0 %
Total:
12,914  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
8,944
69.25 %
Romano-catolică:
2,682
20.76 %
Reformată:
91
0.70 %
Penticostală:
634
4.90 %
Greco-catolică:
309
2.39 %
Baptistă:
91
0.70 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
38
0.29 %
Unitariană:
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie:
2
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
4
0.03 %
Evanghelică:
7
0.05 %
Altă religie:
101
0.78 %
Fără religie:
6
0.04 %
Atei:
2
0.01 %
Religie nedeclarată:
2
0.01 %
Total:
12,914  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
1,287
9.96 %
0-14 ani, femei:
1,227
9.50 %
15-59 ani, barbaţi:
3,977
30.79 %
15-59 ani, femei:
4,222
32.69 %
60+ ani, barbaţi:
891
6.89 %
60+ ani, femei:
1,310
10.14 %
Total:
12,914  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018