CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Vest    
Județ: Timiş      
Localitate: COMLOŞU MARE / NAGYKOMLÓS / GROSSKOMLOSCH
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
3,564
74.15 %
Maghiari:
52
1.08 %
Romi (Ţigani):
949
19.74 %
Ucraineni:
11
0.22 %
Germani:
151
3.14 %
Turci:
1
0.02 %
Sârbi:
15
0.31 %
Slovaci:
59
1.22 %
Bulgari:
2
0.04 %
Evrei:
1
0.02 %
Polonezi:
1
0.02 %
Total:
4,806  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
4,126
85.85 %
Maghiară:
37
0.76 %
Rromanes (Ţigănească):
445
9.25 %
Ucraineană:
11
0.22 %
Germană:
131
2.72 %
Sârbă:
9
0.18 %
Slovacă:
43
0.89 %
Evreiască (Idis):
1
0.02 %
Poloneză:
1
0.02 %
Alta limbă maternă:
2
0.04 %
Total:
4,806  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
3,967
82.54 %
Romano-catolică:
328
6.82 %
Reformată:
4
0.08 %
Penticostală:
278
5.78 %
Greco-catolică:
168
3.49 %
Baptistă:
25
0.52 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
7
0.14 %
Unitariană:
1
0.02 %
Altă religie:
16
0.33 %
Fără religie:
9
0.18 %
Atei:
1
0.02 %
Religie nedeclarată:
2
0.04 %
Total:
4,806  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
536
11.15 %
0-14 ani, femei:
546
11.36 %
15-59 ani, barbaţi:
1,422
29.58 %
15-59 ani, femei:
1,385
28.81 %
60+ ani, barbaţi:
367
7.63 %
60+ ani, femei:
550
11.44 %
Total:
4,806  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018