CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Nord-Vest    
Județ: Maramureş      
Localitate: POIENILE DE SUB MUNTE / HAVASMEZŐ / REUSSENAU
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
256
2.55 %
Maghiari:
61
0.60 %
Romi (Ţigani):
2
0.01 %
Ucraineni:
9,696
96.64 %
Germani:
8
0.07 %
Ruşi-lipoveni:
2
0.01 %
Tătari:
1
0.0 %
Sârbi:
1
0.0 %
Evrei:
1
0.0 %
Armeni:
5
0.04 %
Total:
10,033  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
269
2.68 %
Maghiară:
62
0.61 %
Ucraineană:
9,685
96.53 %
Germană:
13
0.12 %
Rusă-Lipoveană:
2
0.01 %
Sârbă:
1
0.0 %
Armeană:
1
0.0 %
Total:
10,033  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
8,176
81.49 %
Romano-catolică:
62
0.61 %
Reformată:
1
0.0 %
Penticostală:
1,377
13.72 %
Greco-catolică:
77
0.76 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
318
3.16 %
Creştină după Evanghelie:
4
0.03 %
Evanghelică:
1
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană:
2
0.01 %
Altă religie:
10
0.09 %
Religie nedeclarată:
5
0.04 %
Total:
10,033  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
1,525
15.19 %
0-14 ani, femei:
1,428
14.23 %
15-59 ani, barbaţi:
3,112
31.01 %
15-59 ani, femei:
2,787
27.77 %
60+ ani, barbaţi:
553
5.51 %
60+ ani, femei:
628
6.25 %
Total:
10,033  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018