CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Centru    
Județ: Mureş      
Localitate: SIGHIŞOARA / SEGESVÁR / SCHŽSSBURG
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
24,571
76.06 %
Maghiari:
5,934
18.36 %
Romi (Ţigani):
1,135
3.51 %
Ucraineni:
1
0.0 %
Germani:
623
1.92 %
Ruşi-lipoveni:
4
0.01 %
Turci:
2
0.0 %
Sârbi:
2
0.0 %
Bulgari:
3
0.0 %
Greci:
3
0.0 %
Evrei:
5
0.01 %
Polonezi:
1
0.0 %
Italieni:
4
0.01 %
Alta etnie:
15
0.04 %
Etnie nedeclarată:
1
0.0 %
Total:
32,304  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
25,429
78.71 %
Maghiară:
6,002
18.57 %
Rromanes (Ţigănească):
278
0.86 %
Ucraineană:
1
0.0 %
Germană:
568
1.75 %
Rusă-Lipoveană:
2
0.0 %
Turcă:
1
0.0 %
Sârbă:
1
0.0 %
Bulgară:
3
0.0 %
Greacă:
2
0.0 %
Evreiască (Idis):
1
0.0 %
Poloneză:
1
0.0 %
Italiană:
3
0.0 %
Alta limbă maternă:
10
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată:
2
0.0 %
Total:
32,304  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
24,461
75.72 %
Romano-catolică:
1,935
5.98 %
Reformată:
2,677
8.28 %
Penticostală:
348
1.07 %
Greco-catolică:
280
0.86 %
Baptistă:
189
0.58 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
163
0.50 %
Musulmană:
1
0.0 %
Unitariană:
1,210
3.74 %
Creştină după Evanghelie:
141
0.43 %
Creştină de rit vechi:
14
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
288
0.89 %
Evanghelică:
78
0.24 %
Evanghelică de confesiune augustană:
205
0.63 %
Mozaică:
3
0.0 %
Altă religie:
240
0.74 %
Fără religie:
26
0.08 %
Atei:
19
0.05 %
Religie nedeclarată:
26
0.08 %
Total:
32,304  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
2,856
8.84 %
0-14 ani, femei:
2,752
8.51 %
15-59 ani, barbaţi:
10,411
32.22 %
15-59 ani, femei:
11,411
35.32 %
60+ ani, barbaţi:
2,006
6.20 %
60+ ani, femei:
2,868
8.87 %
Total:
32,304  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020