CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Centru    
Județ: Mureş      
Localitate: ORAŞ SOVATA / SZOVÁTA / SOWATA
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
909
7.82 %
Maghiari:
10,465
90.10 %
Romi (Ţigani):
222
1.91 %
Germani:
7
0.06 %
Ruşi-lipoveni:
1
0.0 %
Turci:
1
0.0 %
Slovaci:
1
0.0 %
Evrei:
1
0.0 %
Italieni:
1
0.0 %
Alta etnie:
3
0.02 %
Etnie nedeclarată:
3
0.02 %
Total:
11,614  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
902
7.76 %
Maghiară:
10,564
90.95 %
Rromanes (Ţigănească):
130
1.11 %
Ucraineană:
1
0.0 %
Germană:
9
0.07 %
Rusă-Lipoveană:
1
0.0 %
Turcă:
1
0.0 %
Italiană:
1
0.0 %
Alta limbă maternă:
3
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată:
2
0.01 %
Total:
11,614  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
942
8.11 %
Romano-catolică:
4,918
42.34 %
Reformată:
4,888
42.08 %
Penticostală:
1
0.0 %
Greco-catolică:
47
0.40 %
Baptistă:
20
0.17 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
94
0.80 %
Musulmană:
1
0.0 %
Unitariană:
178
1.53 %
Creştină după Evanghelie:
9
0.07 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
14
0.12 %
Evanghelică:
2
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană:
3
0.02 %
Altă religie:
388
3.34 %
Fără religie:
95
0.81 %
Atei:
2
0.01 %
Religie nedeclarată:
12
0.10 %
Total:
11,614  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
1,073
9.23 %
0-14 ani, femei:
1,034
8.90 %
15-59 ani, barbaţi:
3,743
32.22 %
15-59 ani, femei:
3,733
32.14 %
60+ ani, barbaţi:
864
7.43 %
60+ ani, femei:
1,167
10.04 %
Total:
11,614  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019