CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Sud-Est    
Județ: Constanţa      
Localitate: MANGALIA
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
36,220
90.21 %
Maghiari:
186
0.46 %
Romi (Ţigani):
339
0.84 %
Ucraineni:
18
0.04 %
Germani:
15
0.03 %
Ruşi-lipoveni:
191
0.47 %
Turci:
1,709
4.25 %
Tătari:
1,415
3.52 %
Sârbi:
2
0.0 %
Slovaci:
3
0.0 %
Bulgari:
2
0.0 %
Greci:
10
0.02 %
Evrei:
2
0.0 %
Polonezi:
2
0.0 %
Italieni:
2
0.0 %
Armeni:
6
0.01 %
Ceangăi:
4
0.0 %
Alta etnie:
23
0.05 %
Etnie nedeclarată:
1
0.0 %
Total:
40,150  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
36,910
91.93 %
Maghiară:
135
0.33 %
Rromanes (Ţigănească):
206
0.51 %
Ucraineană:
14
0.03 %
Germană:
9
0.02 %
Rusă-Lipoveană:
133
0.33 %
Turcă:
1,451
3.61 %
Tătară:
1,255
3.12 %
Slovacă:
2
0.0 %
Bulgară:
1
0.0 %
Greacă:
5
0.01 %
Evreiască (Idis):
2
0.0 %
Poloneză:
2
0.0 %
Italiană:
2
0.0 %
Armeană:
5
0.01 %
Alta limbă maternă:
17
0.04 %
Limbă maternă nedeclarată:
1
0.0 %
Total:
40,150  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
36,157
90.05 %
Romano-catolică:
400
0.99 %
Reformată:
58
0.14 %
Penticostală:
121
0.30 %
Greco-catolică:
50
0.12 %
Baptistă:
40
0.09 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
49
0.12 %
Musulmană:
3,138
7.81 %
Unitariană:
3
0.0 %
Creştină după Evanghelie:
7
0.01 %
Creştină de rit vechi:
42
0.10 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană:
7
0.01 %
Evanghelică:
16
0.03 %
Mozaică:
3
0.0 %
Altă religie:
37
0.09 %
Fără religie:
8
0.01 %
Atei:
12
0.02 %
Religie nedeclarată:
2
0.0 %
Total:
40,150  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
3,518
8.76 %
0-14 ani, femei:
3,440
8.56 %
15-59 ani, barbaţi:
14,566
36.27 %
15-59 ani, femei:
15,170
37.78 %
60+ ani, barbaţi:
1,492
3.71 %
60+ ani, femei:
1,964
4.89 %
Total:
40,150  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020