CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Sud-Est    
Județ: Tulcea      
Localitate: C.A. ROSETTI
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
803
68.10 %
Ucraineni:
8
0.67 %
Ruşi-lipoveni:
368
31.21 %
Total:
1,179  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
819
69.46 %
Ucraineană:
8
0.67 %
Rusă-Lipoveană:
351
29.77 %
Bulgară:
1
0.08 %
Total:
1,179  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
809
68.61 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
1
0.08 %
Creştină de rit vechi:
369
31.29 %
Total:
1,179  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
108
9.16 %
0-14 ani, femei:
109
9.24 %
15-59 ani, barbaţi:
326
27.65 %
15-59 ani, femei:
303
25.69 %
60+ ani, barbaţi:
149
12.63 %
60+ ani, femei:
184
15.60 %
Total:
1,179  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020