CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Sud-Est    
Județ: Tulcea      
Localitate: CRIŞAN
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
921
65.13 %
Ucraineni:
145
10.25 %
Ruşi-lipoveni:
348
24.61 %
Total:
1,414  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
989
69.94 %
Ucraineană:
98
6.93 %
Rusă-Lipoveană:
327
23.12 %
Total:
1,414  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
1,058
74.82 %
Baptistă:
1
0.07 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
1
0.07 %
Creştină de rit vechi:
354
25.03 %
Total:
1,414  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
131
9.26 %
0-14 ani, femei:
115
8.13 %
15-59 ani, barbaţi:
447
31.61 %
15-59 ani, femei:
408
28.85 %
60+ ani, barbaţi:
146
10.32 %
60+ ani, femei:
167
11.81 %
Total:
1,414  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020