CAUTĂ:
   Structura Etno-demografică a României
Structura etnodemografică pe arii geografice
 
Anul: 2002        
Regiune: Sud-Est    
Județ: Tulcea      
Localitate: JURILOVCA
   
 
Structura etnicā a populaţiei
Români:
2,837
54.72 %
Maghiari:
4
0.07 %
Ucraineni:
5
0.09 %
Germani:
1
0.01 %
Ruşi-lipoveni:
2,330
44.94 %
Turci:
3
0.05 %
Slovaci:
1
0.01 %
Bulgari:
1
0.01 %
Croaţi:
1
0.01 %
Cehi:
1
0.01 %
Total:
5,184  
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română:
2,961
57.11 %
Maghiară:
2
0.03 %
Ucraineană:
4
0.07 %
Germană:
1
0.01 %
Rusă-Lipoveană:
2,209
42.61 %
Turcă:
3
0.05 %
Slovacă:
1
0.01 %
Croată:
2
0.03 %
Cehă:
1
0.01 %
Total:
5,184  
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă:
2,472
47.68 %
Baptistă:
3
0.05 %
Adventistă de ziua a Şaptea:
305
5.88 %
Musulmană:
3
0.05 %
Creştină de rit vechi:
2,381
45.92 %
Evanghelică:
1
0.01 %
Altă religie:
17
0.32 %
Fără religie:
1
0.01 %
Atei:
1
0.01 %
Total:
5,184  
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi:
446
8.60 %
0-14 ani, femei:
447
8.62 %
15-59 ani, barbaţi:
1,598
30.82 %
15-59 ani, femei:
1,569
30.26 %
60+ ani, barbaţi:
482
9.29 %
60+ ani, femei:
642
12.38 %
Total:
5,184  
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020