CAUTĂ:
 Un nou echilibru: democrație și minorități în Europa post-comunistă

Un nou echilibru: democrație și minorități în Europa post-comunistă*

În perspectiva extinderii spre Est a Uniunii Europene, toate rapoartele și recomandările internaționale subliniază importanța rezolvării problemelor legate de minorități, precum și crearea de cadre instituționale care să acomodeze diferențele etnoculturale. Istoria recentă a Europei include câteva exemple de bune practici și modele de coabitare etnică. Însă particularitățile Europei post-comuniste impun o analiză atentă și modificarea acestor modele conform particularităților zonei.

Includerea minorităților în procesul de luare a deciziilor poate fi considerată o încercare de a crea modele de acomodare a minorităților etnice și de păstrare a identității acestora. Această practică este prezentă de puțin timp în Europa Centrală și de Est, cu consecințe în desfășurare. În acest context, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală a inițiat o cercetare având scopul de a analiza impactul participării minorităților la guvernare în primele trei țări care au aplicat acest model în practică: România (1996-2000), Macedonia (1998-2000) și Slovacia (1998-2000). Cercetarea a fost finanțată de Local Government and Public Reform Initiative.

Rezultatele cercetării sunt incluse în acest volum. Cartea mai conține o anexă cu principalele prevederi legate de minoritățile etnice din legislația statelor Central și Est Europene.

Volumul este publicat la Budapesta, de Local Government and Public Reform Initiative, în seria LGI: "Managing Multiethnic Communities Program" Series.

*A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe, 2003, volum editat de Monica ROBOTIN, Levente SALAT, seria LGI Books, ISBN 9639419753, ISSN 15861317. Limba engleză, tematica: Drepturi etnice și de gen, drepturile omului: Relații etnice și minoritate (în limba engleză).

 • Contents PDF (în limba engleză)

 • Part 1 PDF (în limba engleză)

 • Part 2 PDF (în limba engleză)

 • Geographical Index PDF (în limba engleză)

 •  
   
  © 2002 CRDE
  ACTUALIZAT: 17-12-2018