CAUTĂ:
 Universitatea din Kolozsvár/Cluj și studenții Facultății de Medicină (1872-1918)

Universitatea din Kolozsvár/Cluj și studenții Facultății de Medicină (1872-1918)*

Lucrarea de față inaugurează acum o serie de patru volume consacrate Universității Maghiare „Franz Jozef” din Cluj, din perspectiva analizei publicului studențesc, urmând ca finalmente o lucrare de sinteză să încoroneze tot acest efort empiric. Trebuie subliniat faptul că Arhiva acestei instituții de învățământ superior este singura care s-a păstrat în întregime pentru epoca de până la 1918 a vechii Ungarii.

Cartea de acum se oprește asupra Facultății de Medicină, stabiliment care avea deja o bună tradiție prin fondarea încă din 1775 a unui Institut de Medicină și Chirurgie la Cluj, și care s-a bucurat pe întreaga perioadă de funcționare a universității de un statut privilegiat, dominant, față de celelalte facultăți.

Într-o primă secțiune, volumul cuprinde un istoric al Universității clujene, insistându-se în mod deosebit asupra Facultății de Medicină. O a doua parte se ocupă de analiza socio-istorică a publicului studențesc, publicându-se totodată lista completă a celor care au urmat studiile medicale la Cluj.

În felul acesta, se pune la îndemâna cercetătorilor și o „bancă” de date, în care au fost înregistrați absolut toți studenții care au frecventat acest stabiliment între 1872-1918, cu informații asupra locului și datei de naștere, apartenența etnică și confesională, originea socială, studiile liceale, curricumulul universitar și stipendiile dobândite (așa cum rezultă din foile matricole), informații apte să contureze mecanismele de formare și selecție a elitei intelectuale nu numai din Transilvania, ci chiar din întreaga Ungarie.

*The University of Kolozsvár/Cluj and the Students of the Medical Faculty (1872-1918), Budapest/Cluj, 2004, volum editat de Victor KARÁDY, Lucian NASTASĂ, ISBN 973-86239-3-6, 394 pagini, în limba engleză.

Cuvânt înainte; Cap. I. Învățământ superior și viața culturală în Cluj; Cap. II. Învățământ superior medical în Cluj; Cap. III. Profilul social și educațional al studenților de la Facultatea de Medicină [în engleză]
Lista studenților [în engleză]
Ilustrații [în engleză]
Indice de persoane și locuri [în engleză]
Întregul volum

 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018