CAUTĂ:
 Dimensiunea culturală a formării elitelor în Transilvania (1770-1950)

Dimensiunea culturală a formării elitelor în Transilvania (1770-1950)*
/ Cultural Dimensions of Elite Formation In Transylvania (1770–1950)


Istoriografia Transilvaniei a fost pentru mult timp guvernată de abordări fragmentate, restrictive din punct de vedere etnic și generate de constrângerile ideologice impuse de Războiul Rece. Această situație s-a schimbat recent, datorită eforturilor academice de a adresa complexele subiecte socio-istorice și politice din regiune, concentrându-se asupra investigațiilor comparative la scară largă a unor procese, cum ar fi strădaniile conflictuale de construcție a statului și a națiunii, asimilarea lingvistică sau rezistența la aceasta, învățământul, sociabilitatea academică, serviciile de asistență medicală, acțiunea politic etc.

Prezentul volum oferă o mostră a unor astfel de proiecte de cercetare care se află în curs de desfășurare. Volumul se fundamentează pe recunoașterea faptului că dinamica internă a acestei excepționale regiuni multiculturale poate fi înțeleasă numai dacă evoluțiile variatelor sale componente etno-religioase – români, maghiari, evrei, sași și alții – sunt luate în mod egal în considerare, inclusiv impactul reciproc pe care-l exercită fiecare dintre ele.

Publicarea volumului a fost sprijinită financiar de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

*Dimensiunea culturală a formării elitelor în Transilvania (1770-1950) / Cultural Dimensions of Elite Formation In Transylvania (1770–1950), Victor KARADY și Borbála Zsuzsanna TÖRÖK (editori), Cluj, Edit. CRDE, 2008, 280 p., ISBN 978-973-86239-6-5.

Cuprins; Studiu indroductiv (în limba engleză)
Capitolul I: Scoala și populația de studenți (în limba engleză)
Capitolul II: Grupuri de elită și politica elitelor (în limba engleză)
Capitolul III: Perspective comparative (în limba engleză)
Despre autori; indice (în limba engleză)
Întregul volum (în limba engleză)


 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018