CAUTĂ:
 Ghid de bune practici în implementarea politicilor publice locale

Ghid de bune practici în implementarea politicilor publice locale*

Ghidul de față își propune să vină în întâmpinarea reprezentanților administrațiilor publice locale care doresc să abordeze procesul de elaborare a politicilor publice într-o manieră inovativă, oferind un cadru adecvat participării cetățenilor la deciziile care influențează bunăstarea comunității din care fac parte. Publicația este continuarea firească a activităților organizate în cadrul proiectului. Creșterea participării și consultării cetățenești pentru dezvoltarea politicilor locale în comunități multiculturale, desfășurat de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală și Centrul pentru Politici Publice, prin Programul Phare 2005 - Consolidarea Democrației în România, Componenta Democrație, drepturile omului, statul de drept, independența justiției și lupta împotriva corupției. Scopul proiectului este creșterea calității participării cetățenești prin promovarea și implementarea unor practici inovative de elaborare a politicilor locale în cinci comunități multietnice din Regiunea de Dezvoltare NV, urmărind bunăstarea acestora.

Realizarea ghidului nu ar fi fost posibilă fără efortul unei echipe de specialiști, precum și participarea reprezentanților administrațiilor publice locale din Aleșd, Beclean, Jibou, Tășnad, Seini, care și-au dovedit constant interesul și capacitatea creativă. Ei au contribuit la desfășurarea activităților proiectului, reflectând la diverse probleme de politică publică și la cele mai potrivite modalități de a le gestiona.

Ghidul cuprinde mai multe capitole: primul capitol oferă contextul în care s-a desfășurat proiectul amintit, cel de-al doilea prezentând analiza juridică privind informarea, participarea publică și utilizarea limbii minorităților naționale în cadrul instituțiilor publice. Cel de-al treilea capitol descrie câteva metode de implicare cetățenească și aspecte care vizează domeniile implicării cetățenești în procesul de elaborare a politicilor publice. Al patrulea capitol abordează managementul diversității, analizând probleme legate de integrarea minorităților etnice, incluziune și excluziune socială, marginalizare. Capitolul cinci prezintă diversitatea locală ca o plus valoare în procesul de dezvoltare locală, iar capitolul șase adună metode de monitorizare și evaluare a proceselor participative cetățenești. În capitolul șapte se regăsesc exemple de informare, comunicare și participare provenind din cele cinci localități menționate, pentru ca în final anexele să aducă un plus de utilitate acestui ghid.

Reprezentanții administrațiilor publice locale care vor apela la acest ghid se vor putea inspira pentru implementarea unui model de elaborare a politicilor locale. Acest model folosește metode variate care să conducă la îmbunătățirea dialogului dintre administrația publică locală și cetățean și, implicit, la dezvoltarea comunităților locale.

*Ghid de bune practice în implementarea politicilor publice locale, material editat de CRDE și CENPO, Cluj-Napoca, 2008, 95 p., ISBN 978-973-7670-10-6

 Ghid de bune practici în implementarea politicilor publice locale
 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018