CAUTĂ:
 Evreii din România (1945-1965)

Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Evreii din România (1945-1965)*

Volumul are un Cuvânt înainte semnat de prof. Liviu Rotman de la Tel Aviv și un Studiu introductiv de Lucian Nastasă, acesta din urmă trecând în revistă sumara bibliografie existentă până acum pe această temă și reconstituind contextul istoric al ceea ce poate intitula pe bună dreptate „Holocaustul roșu”.

Lucrarea de față conține 256 documente inedite, provenite din diverse fonduri arhivistice din România și din străinătate, și se situează din punct de vedere cronologic între sfârșitul celui de-al doilea război mondial – cu toate problemele complexe ce le presupunea reprimirea evreilor aflați până atunci în lagărele de concentrare din Polonia sau deportați în Transnistria – și decesul liderului comunist Gheorghe Gherghiu-Dej, prin dispariția căruia se credea că anii stalinismului au luat sfârșit. Între aceste două repere, documentele de față oferă informații în premieră până acum asupra: manierei în care au fost integrați în societatea românească evreii care până în 1944 au fost supuși măsurilor antirasiale; evidențierea clară a două direcții de conduită a evreilor, unii care au dorit integrarea în cadrul noului stat care combătea antisemitismul și promitea o societatea mai dreaptă, ceea ce seducea pe evreii simpatizanți ai ideologiei socialiste, alții care cunoșteau ororile din URSS, dar erau și adepți înfocați ai sionismului, care au făcut tot ceea ce este posibil pentru emigrare în Israel; mecanismele cooptării evreilor în aparatul de partid și de stat; reînvierea sentimentelor antisemite și diversele forme oculte de persecuție a evreilor, care erau arestați și judecați pentru cele mai stupide culpe, atribuirea unor vini imaginare etc.; informații asupra greutăților întâmpinate de evreii din România pentru a-și conserva religia și cultura iudaică etc.

Volumul prezintă astfel documente – provenite de la cel mai înalt for de conducere a statului – de un tragism zguduitor, reconstituind biografii care fie sub fasciști, fie sub comuniști, indică că soarta evreilor din România a fost mereu supusă unui numerus clausus.

Volumul conține un Indice de nume (nume de persoane și de localități), precum și un bogat set de ilustrații inedite, documente în facsimil, menite a oferi o imagine cât mai completă asupra a prezenței evreilor în spațiul românesc în primele două decenii de comunism.

Volumul poate fi achiziționat în librăriile Polirom și la sediul din Cluj al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.

*Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Evreii din România (1945-1965),editori Andreea Andreescu, Lucian Nastasă și Andreea Varga, coordonator Lucian Nastasă, Cluj, Edit. CRDE, 2003, 730 p., ISBN 973-85738-4-x.

Cuprins; Cuvânt înainte; Studiu introductiv; Notă asupra ediției; Lista documentelor
Documente_001-050
Documente_051-101
Documente_102-160
Documente_161-200
Documente_201-227
Documente_228-256
Ilustrații_01-01
Ilustrații_02-03
Ilustrații_04-05
Ilustrații_06-07
Ilustrații_08-09
Ilustrații_10-11
Ilustrații_f01-04
Ilustrații_f05-09
Ilustrații_f10-13
Ilustrații_f14-17
Ilustrații_f18-21
Ilustrații_f22-25
Ilustrații_f26-29
Ilustrații_f30-33
Ilustrații_f34-37
Ilustrații_f38-42
Indice

 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018