CAUTĂ:
 Politici de integrare a minorităților naționale din România. Aspecte legale și instituționale într-o perspectivă comparată

Politici de integrare a minorităților naționale din România. Aspecte legale și instituționale într-o perspectivă comparată*

Pe parcursul celor aproape două decenii de tranziție către un regim democratic consolidat, autoritățile statului român au întreprins un număr impresionant de măsuri care au urmărit integrarea minorităților naționale: au fost adoptate aproape 200 de acte normative, au fost înființate instituții de stat cu competențe în domenii de interes pentru comunitățile minoritare și au fost alocate fonduri însemnate pentru sprijinirea organizațiilor care și-au asumat rolul reprezentării intereselor comunităților respective.

Această complexitate a regimului minorităților naționale situează România în mod indiscutabil pe un loc de frunte în context internațional.

Nu este însă mai puțin adevărat că măsurile adoptate și urmărite cu generozitate de autoritățile statului nu conduc întotdeauna la rezultatele scontate și rămân încă destule aspecte controversate ale relațiilor dintre majoritate și diferitele minorități care așteaptă să fie soluționate prin politici de stat adecvate. Aceste două obiective – punerea în valoare a realizărilor de până acum și semnalarea unor direcții posibile de progres – au constituit elementele de bază ale motivației care a făcut posibilă întrunirea contribuțiilor ce alcătuiesc prezentul volum.

Publicarea volumului a fost finanțată de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Proiect realizat în colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (ISPMN).

*Politici de integrare a minorităților naționale din România. Aspecte legale și instituționale într-o perspectivă comparată, de Levente SALAT (editor), Cluj, Edit. CRDE, 2008, 272 p., ISBN 978-973-7670-09-0.

Cuprins; Contributori; Studiu introductiv
Cap. I: Cadrul general
Cap. II: Politici sectoriale
Cap. III: Concluzii
Anexă
Întregul volum

 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018