CAUTĂ:
 Provocările diversității

Politici publice privind minoritățile naționale și religioase în România*

Volumul de față este o tentativă onestă prin care ne-am propus să abordăm câteva subiecte delicate și inedite, toate legate de problematica diversității etnoculturale din România.

În demersul nostru am urmărit să reducem distanța dintre abordarea strict științifică, ce presupune un travaliu minuțios și îndelungat, și chestiunile de stringentă actualitate. Au rezultat patru rapoarte-analiză privind problematici din domeniul minorităților etnice și religioase, pe care vi le supunem atenției.

Primul raport, intitulat „Cu jumătate de măsură” inventariază și punctează toate problemele, ca și toate disfuncționalitățile unui sistem legislativ, în chestiunea retrocedării proprietăților care au aparținut cultelor religioase, confiscate în timpul regimului comunist.

Cel de-al doilea raport, „O necesară schimbare de strategie” are în centrul atenției minoritatea roma și modul de implementare a Strategiei de îmbunătățire a situației romilor.

Al treilea raport, „O lege pentru (același) status-quo?" pune în discuție efectele aplicării în România a Legii pentru maghiarii din afara granițelor Ungariei.

În cele din urmă, pentru a încheia această radiografie a câtorva dintre principalele problematici legate de minoritățile naționale și religioase din România, am decis că este cazul să vedem modul în care funcționează și se aplică politicile publice în domeniu. Așa a rezultat cel de-al patrulea raport, intitulat „Minorități în tranziție”.

Volumul – având 128 de pagini și un tiraj de 500 de exemplare – poate fi procurat la sediul din Cluj al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.

*Provocările diversității. Politici publice privind minoritățile naționale și religioase în România, Marian Chiriac, Cluj, Editura CRDE, 2005, 128 p., ISBN 973-86239-7-9.

Cuprins; Un altfel de cuvânt înainte
Cu jumătate de măsură. Raport privind procesul retrocedării proprietăților care au aparținut cultelor religioase din România
O necesară schimbare de strategie. Raport privind stadiul de aplicare a Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor din România
O lege pentru (același) status quo? Raport privind efectele aplicării Legii pentru maghiarii din statele vecine Ungariei
Minorități în tranziție. Raport privind politicile publice în domeniul minorităților naționale și etnice din România

Întregul volum, fără copertă
Întregul volum, inclusiv coperta

 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018