CAUTĂ:
 Poliția și comunitățile multiculturale din România

Poliția și comunitățile multiculturale din România*

Într-o epocă obsedată de globalism, problema comunităților etnoculturale capătă noi dimensiuni și determină reevaluări nu doar sub aspectul sintagmei, cât mai ales din perspectiva soluțiilor practice, în care provocările de tip naționalist își găsesc din ce în ce mai puțin locul.

În acest context, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală în parteneriat cu Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității și cu Școala Națională pentru Agenți de Poliție “Vasile Lascăr”, Câmpina, ambele din cadrul Inspectoratului General al Poliției, au inițiat și derulat în perioada noiembrie 2000-noiembrie 2002 un amplu program ce a vizat „Prevenirea și gestionarea conflictelor la nivelul comunităților multiculturale”, în primul rând ca strategie de pregătire a lucrătorilor de poliție în direcția educației interculturale, pentru depășirea prejudecăților etnoculturale și sociale, și identificarea modalităților concrete de mediere, negociere și prevenire a conflictelor în cadrul diverselor comunități multietnice.

Rezultatele acestui program sunt cuprinse în volumul de față, menit a genera mai multă responsabilitate civică în administrarea consecințelor diversității.

Apariția volumului este finanțată de Uniunea Europeană prin programul Inițiativa Europeană pentru Democrație și Drepturile Omului.

Cartea se distribuie gratuit inspectoratelor județene de poliție, organizațiilor neguvernamentale active în domeniul drepturilor omului, bibliotecilor, reprezentanților mass-media.

*Poliția și comunitățile multiculturale din România, volum editat de Ioaneta VINTILEANU și Gábor ÁDÁM, Cluj, Edit. CRDE, 2003, 220 p. ISBN 973-85738-7-4.

Cuprins; Prefață; Cuvânt înainte; Argument
Capitolul I. Documente privind conflictele intracomunitare desfășurate în perioada 1990-1995
Capitolul I. Partea 2
Capitolul II. Programul "Prevenirea și gestionarea conflictelor la nivelul comunităților multiculturale"
Capitolul III. Studii de caz
Capitolul IV. Repere teoretice
Ilustrații

 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018