CAUTĂ:
 Maghiarii din România (1945-1955) - VOLUM PREMIAT DE ACADEMIA ROMÂNĂ

Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1945-1955)*

Academia Română a acordat volumului "Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1945-1955)" Premiul Eudoxiu Hurmuzachi. detalii...

Continuând seria de documente referitoare la minoritățile etnoculturale din România, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală a publicat, în luna iulie 2002, un nou volum de mărturii. Deoarece problematica abordată este complexă și delicată, una din ideile de bază ale cărții este abordarea fără temeri și rețineri inutile, chiar dacă nu completă.

Sursele documentare provin din cele mai diverse fonduri arhivistice publice și private, românești și maghiare, și vin să ofere o imagine cât de cât coerentă asupra destinului populației maghiare care, de la finele celui de-al doilea război mondial, a fost integrată în componența statului român.

Cititorul va avea astfel prilejul să intre în atmosfera primului deceniu de după sfârșitul ultimei conflagrații mondiale, când se năștea o nouă lume, cu alte reguli de funcționare și construcție societală, în care principiile democrației au fost profund denaturate și atribuite ca un apanaj doar al "clasei muncitoare". Sunt ani de restriște și profunde suferințe umane, în care stigmatul de "alogen" era asociat mereu cu bănuiala de a fi "conspirator", șovinist, iredentist sau reacționar.

Acoperind o asemenea tematică, volumul se prezintă ca un instrument deosebit de util atât pentru specialiștii epocii abordate, cât și pentru toți aceia care se interesează de problematica minorităților din România.

Volumul poate fi achiziționat în librăriile Polirom și Erdélyi Magyar Könyvklub din România, precum și la sediul din Cluj al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.

*Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1945-1955), volum editat de Andreea ANDREESCU, Lucian NASTASĂ și Andrea VARGA, Cluj, Edit. CRDE, 2002, 920 p., ISBN 973-85305-4-7.

Cuprins; Cuvânt înainte; Studiu introductiv; Notă asupra ediției
Lista documentelor; List of Documents
Documente 001-024
Documente 025-099
Documente 100-113
Documente 114-131
Documente 132-158
Documente 159-174
Documente 175-184
Documente 185-211
Documente 212-222
Postfață; Tablou cronologic
Ilustrații
Indice de nume


 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018