CAUTĂ:
 Maghiarii din România (1956-1968)

Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1956-1968)*

Lucrarea de față constituie de fapt un al doilea volum de documente pe aceeași tematică, ce acoperă intervalul 1956-1968. Așadar, este vorba de două extreme care au ocupat un loc semnificativ în istoria fostelor state comuniste, Revoluția din Ungaria și evenimentele „Primăverii de la Praga” (1968). Cele 151 de documente provin din cele mai diverse surse arhivistice din țară și străinătate, începând cu cele ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român și sfârșind cu stenogramele unor interogatorii luate de organele de Securitate.

Problematica acoperită de informațiile din acest volum este deosebit de complexă, cu referire nu doar la existența și statutul populației de etnie maghiara din România, ci cu mărturii documentare de excepție privitoare la declanșarea mecanismelor asimilaționiste din deceniul șase. Un segment foarte important din volum îl acoperă preparativele și efectuarea propriu-zisă a unificării celor două universități clujene, cea maghiară „Bolyai” și cea românească „Babeș”, dezvăluind pentru întâia dată rațiunile de culise care au determinat o atare acțiune. Totodată sunt publicate numeroase mărturii relative la supravegherea elitei intelectuale maghiare de către organele de partid și de stat, complicitatea unora din scriitorii acestei etnii cu autoritățile de la București, dar și diversele modalități de cultivare – chiar sub regimul opresiv – a propriei identități culturale maghiare. Sunt relevate de asemenea o serie de „scandaluri” și represalii contra celor care nu mergeau pe „linia partidului” etc. Un set semnificativ de mărturii se ocupă de impactul Revoluției din 1956 în Transilvania, publicându-se Rapoartele de zi cu zi adresate de organele PCR ale regiunii Cluj conducerii centrale de partid. Sunt acestea doar câteva din temele mai importante surprinse documentar în volumul de față, o altă serie de probleme (precum rațiunile etnice ale împărțirilor și reîmpărțirilor administrativ-teritoriale) găsindu-și locul ce se cuvine pentru a oferi o imagine nu doar de ansamblu a ceea ce a însemnat existența maghiarilor din România până în anul 1968.

Volumul conține două indexuri de nume (nume de persoane și de localități), precum și un bogat set de ilustrații inedite, documente în facsimil etc.

Volumul poate fi achiziționat în librăriile Polirom din România, precum și la sediul din Cluj al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.

*Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1956-1968), volum editat de Andreea ANDREESCU, Lucian NASTASĂ și Andrea VARGA, Cluj, Edit. CRDE, 2003, 1.006 p. ISBN 973-86239-2-8.

Cuprins; Cuvânt înainte; Studiu introductiv; Notă asupra ediției; Lista documentelor; List of Documents
Documente 001-036
Documente 037-062
Documente 063-071
Documente 072-080
Documente 081-101
Documente 102-144
Documente 145-151
Postfață
Tablou cronologic
Ilustrații
Indice de nume

 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018