CAUTĂ:
 Maghiarii din România și etica minoritară

Maghiarii din România și etica minoritară (1920-1940)*

Volumul de față vine în continuarea firească a altor două tomuri editate în ultimii doi ani, Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România ce acoperă intervalul 1945-1968, care în principal reunesc cele mai importante surse arhivistice referitoare la tematica anunțată. Era nevoie în acest context, pentru o mai bună înțelegere a evenimentelor prinse în cărțile de mai sus, a se lua în discuție și perioada interbelică.

Este tocmai ceea ce încearcă să surprindă volumul de față, care reunește 24 de texte elaborate de 15 autori (Károly Kós, Miklós Krenner, Artúr Balogh, István Sulyok, Sándor Tavaszy, Dezső László, Sándor Makkai, Árpád Paál, József Venczel, Áron Tamási, Lajos Imre, Károly Molter, György Bernády, József Horváth și Armin Kabos), în majoritatea covârșitoare a cazurilor personalități proeminente ale vieții intelectuale maghiare din România interbelică. Se oferă astfel cititorului român accesul la o gamă variată de reflecții pe care le considerăm esențiale pentru înțelegerea diverselor fenomene complexe ce au apărut din statutul de "minoritar" al populației maghiare după sfârșitul primului război mondial. Însă mai mult decât orice, rezultă maniera în care și-au construit un model propriu de existență minoritară, care să ducă la conservarea și dezvoltarea identității acestui important grup etnic.

În 1934, Sándor Tavaszy scria: "Relația maghiaro-română se va clarifica doar atunci când bunurile culturale adevărate ale celor două popoare vor deveni achiziții vii ale fiecăruia, atunci când marii scriitori, artiști și oameni de știință ai maghiarilor și românilor nu vor fi folosiți doar ca oratori spre a rosti discursuri festive, pentru a stârni porniri pătimașe și dușmănoase, pentru a-și spori propria vanitate națională, ci toți aceștia se vor înclina în fața spiritelor de geniu, a descoperirilor și contribuțiilor lor, îmbibându-și și înnobilându-și sufletul în umanul și religiosul plăsmuit de aceștia. Operele scriitorilor și ale oamenilor de știință ai națiunilor nu pot fi simple ornamente strălucitoare, expuse pe mese lustruite, în biblioteci impozante, pe rafturi frumos aranjate, ci ele trebuie să coboare de pe soclu și să se transforme într-o adevărată oaste, fie că vorbesc românește, fie că vorbesc ungurește, împotriva acelor puteri ale destrămării, care au dus lumea la pierzanie."

Din punct de vedere editorial, volumul – având 312 pagini și realizat într-un tiraj de 1.000 de exemplare – a fost co-finanțat de Ministerul Culturii și Cultelor, și poate fi achiziționat, începând cu luna februarie 2004, în librăriile Polirom din cele mai importante centre universitare din țară, precum și la sediul din Cluj al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.

În Observatorul Cultural, nr. 223, 1-7 iunie 2004 a apărut o prezentare a acestui volum.

*Maghiarii din România și etica minoritară (1920-1940), volum editat de Lucian NASTASĂ și Levente SALAT, Cluj, Edit. CRDE, 2003, 312 p., ISBN 973-86239-1-x.

Cuprins; Studii introductive ale editorilor; Notă asupra ediției
Károly KÓS: Glasul care strigă
István SULYOK: Drumul nostru
Miklós KRENNER: Greșeala cardinală
József HORVÁTH: La chestia iredentismului
György BERNÁDY: Un discurs care nu s-a rostit
Ármin KABOS: Liniștirea spiritelor
Artúr BALOGH: Drepturile minoritare și protejarea acestora în România
Miklós KRENNER: Decența minoritară
Miklós KRENNER: Un gând amar
VERIDICUS: Condițiunile împăcării sufletelor
Sándor TAVASZY: Două probleme determinante ale vieții noastre spirituale din Ardeal
Dezső LÁSZLÓ: Darurile vieții minoritare
Sándor MAKKAI: Autorevizuirea noastră
Sándor TAVASZY: Perspective etice privind evaluarea relației dintre români și maghiari
Dezső LÁSZLÓ: Problemele fundamentale ale vieții noastre de minoritari
Árpád PAÁL: Considerații morale privind drepturile minorităților etnice
József VENCZEL: Metamorphosis Transylvaniae
Áron TAMÁSI: Către eroi, în timpuri de răstriște
Sándor MAKKAI: Nu se poate
Lajos IMRE: Etica vieții minoritare
Károly MOLTER: Spirit și morală
Sándor TAVASZY: Problemele actuale ale eticii
Dezső LÁSZLÓ: O nouă orientare ardeleană
Áron TAMÁSI: Dare de seamă din Ardeal despre strădaniile spiritului maghiar
Cronologie
Ilustrații
Indice de persoane și locuri

Întregul volum


 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018