CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Burse de studii la Universitatea Central Europeană (Central European University), 2016-2017
 Grupul țintă:
Studenții aflați în ultimul an de studiu sau absolvenții care au obținut diploma de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate.

 Ce oferă:
Se oferă burse de studii pentru programele de masterat și doctorat pentru anul universitar 2016-2017 pentru studenții aflați în ultimul an de studiu sau absolvenții care au obținut diploma de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate.

Cursurile, cu predare în limba engleză, se vor ține la sediul universității din Budapesta.

 Domenii de interes: economie (MA, PhD), politici și științele mediului (MS, PhD), studii de gen (MA, PhD), istorie (MA, PhD), politici publice (MA, PhD), relații internaționale și studii europene (MA, PhD), studii juridice (LLM, MA, SJD), matematică (MS, PhD), studii medievale (MA, PhD), naționalism (MA), filosofie (MA, PhD), științe politice (MA, PhD), sociologie și antropologie socială (MA, PhD), științe cognitive (PhD), business school (MBA, MS).

 Înscrierea se va face online prin adresa http://www.ceu.hu/admissions/apply până la data de 4 februarie 2016.

 Dosarul de înscriere va fi de asemenea completat online și va cuprinde:
 formularul de înscriere disponibil pe pagina web a CEU: https://apply.embark.com/Grad/CEU/72/ 
 două scrisori de recomandare pentru programele de masterat și trei scrisori de recomandare pentru programele de doctorat, în limbă engleză, trimise electronic (via Embark) nu mai târziu de 4 februarie 2016;
 curriculum vitae și lista lucrărilor publicate (dacă este cazul); 
 traducere autorizată a diplomei de licență sau a adeverinței de student pentru cei în ultimul an de studii (în limba engleză); 
 traducere autorizată a foii matricole/Supliment la Diplomă (în limba engleză);
 un eseu/plan de cercetare, alte cerințe departamentale specifice fiecărui departament – informații disponibile pe site-ul departamentului;
Taxa de înscriere cu valoare de 40 USD pentru fiecare persoană, se achită prin card bancar, online sau cec electronic înaintea trimiterii aplicației;
Certificat de limbă engleză agreat de CEU (TOEFL, Cambridge, IELTS).

 Informații suplimentare se pot obține:
 de pe pagina de web a CEU: www.ceu.edu;
 de pe pagina de Facebook despre admiterea la CEU: www.facebook.com/admitereCEU;
 prin e-mail de la adresa mcaluser@edrc.ro (Monica Călușer);
 de la sediul CRDE din Cluj-Napoca (str. Țebei nr. 21, tel. 0264-420490).
 
  Data limită:
4 februarie 2016


Alte informații:

Detalii suplimentare puteți obține de pe pagina de web a CEU sau scriind la 

Coordonator de program:
Monica Călușer
 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019