CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Burse de studii la Universitatea Central Europeană (Central European University), 2011–2012
 Grupul țintă:
Studenții aflați în ultimul an de studiu sau absolvenții care au obținut diploma de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior acreditate.

 Ce oferă:
Programul oferă programe de masterat și doctorat pentru anul universitar 20112012.

Cursurile, cu predare în limba engleză, se vor ține la sediul universității din Budapesta.

 Domenii de interes: economie (MA, PhD), politici și științele mediului (MS, PhD), studii de gen (MA, PhD), istorie (MA, PhD), politici publice (MA), relații internaționale și studii europene (MA), studii juridice (LLM, MA, SJD), matematică (MS, PhD), studii medievale (MA, PhD), naționalism (MA), filosofie (MA, PhD), științe politice (MA, PhD), sociologie și antropologie socială (MA, PhD).

Bursele de studii pot fi integrale sau parțiale și depind de rezultatele procesului de selecție.

 Înscrierea se va face online prin adresa http://www.ceu.hu/admissions/2011-2012.

Dosarul de înscriere va fi de asemenea completat online și va cuprinde
:

 formularul de înscriere (disponibil pe pagina web a CEU după data de 10 noiembrie 2010);
 două scrisori de recomandare pentru programele de masterat și trei scrisori de recomandare pentru programele de doctorat; 
 curriculum vitae și lista lucrărilor publicate (dacă este cazul); 
 versiunea electronică (scanată) a diplomei de licență sau a adeverinței de student pentru cei în ultimul an de studii  (în limba română și engleză);*
 versiunea electronică (scanată) a foii matricole (în limba română și engleză);* 
 un eseu/plan de cercetare specific fiecărui departament – informații disponibile la adresa: http://www.ceu.hu/academics/schools-departments.

Copiile după diplomă și foaia matricolă trebuie traduse în limba engleză de către un traducător autorizat sau trebuie să aibă avizul de traducere de la catedrele de limba engleză ale facultăților respective.
Copiile diplomei de licență și ale foii matricole în limba română trebuie să fie legalizate.

O bună cunoaștere a limbii engleze este obligatorie. Candidații care vor trece de etapa de preselecție și nu au un certificat de limba engleză agreat de CEU (vezi buletinul de admitere CEU) vor susține un test de tip TOEFL organizat de către CRDE Cluj și Centrul Educația 2000+ București în data de 12 martie 2011.

În aceeași zi se vor organiza și celelalte teste departamentale (acolo unde este cazul).


CEU oferă de asemenea posibilități de studiu și în cadrul CEU Business School (Transnational MBA, Executive MBA, International Executive MBA).

Detalii puteți obține la adresa business.ceu.hu.

Informații suplimentare se pot obține:
 de pe pagina de web a CEU: www.ceu.hu, pagina de web a CRDE: www.edrc.ro și pagina de web a CEDU: www.cedu.ro
 prin e-mail de la adresa zskovacs@edrc.ro (Zsuzsanna Kovács) și mtruca@cedu.ro (Mihaela Trucă).
 de la sediul CRDE din Cluj (str. Țebei nr. 21, tel. 0264-420490) și al Centrului Educația 2000+ din București (Str. Căderea Bastiliei nr. 33, sector 1, tel: 021 212 0780, 212 0781).

Program de relații cu publicul: luni-joi: 14.00-17.00.

CRDE organizează prezentări despre bursele CEU în următoarele orașe:

 Cluj
• 25 noiembrie 2009, ora 17.00
• 10 decembrie 2009, ora 17.00
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (CRDE), corp C, etaj I, str. Țebei nr. 21
 
  Data limită:
24 ianuarie 2011


Anexat găsiți anunțul pentru anul universitar 2011-2012.

Alte informații:

Detalii suplimentare puteți obține de pe pagina de web a CEU sau scriind la 

Coordonator de program:
Zsuzsanna Kovács
 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010