CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Apreciază diversitatea
Vizitează site-ul www.apreciaza-diversitatea.ro!

Scopul proiectului este de a contribui la conștientizarea publicului asupra diversității etnoculturale din România și la o mai bună înțelegere a valorilor multiculturale. Proiectul „Apreciază diversitatea” vizează acțiuni de conștientizare adresate publicului larg și o componentă de educare adresată elevilor din ciclul gimnazial și secundar
.

 Activități:

 campanie națională de îmbunătățire a percepției și aprecierii diversității, constând în difuzarea unei serii de clipuri TV prezentând aspecte din viața unor indivizi aparținând minorităților etnoculturale, distribuția unor cărți poștale cu același mesaj și a unor afișe;
 dezvoltarea unui kit de educație multiculturală constând într-un calendar de perete multicultural, un ghid pentru profesori și o serie de ateliere demonstrative cu privire la utilizarea acestor materiale.

Campanie de promovare a diversității

Campania își propune să contribuie la o mai bună cunoaștere a aspectelor diversității etnoculturale și la conștientizarea publicului asupra existenței minorităților etnice, precum și asupra valorilor cu care acestea contribuie la cultura națională pentru a minimiza tendința asocierii diversității cu o sursă de conflicte, pentru a încuraja toleranța și dialogul interetnic.

Produsele campaniei vor consta în:

 serie de 7 clipuri TV „Apreciază diversitatea” ilustrând diversitatea prin punerea în același context și format a unei serii de povești individuale;
 cărți poștale „Apreciază diversitatea”, fiecare purtând portretul unuia din personajele prezentate în campania TV și având pe spate, pe scurt, povestea acestuia și a modului în care acesta se identifică cu o anumită minoritate etnoculturală;
 afișele „Apreciază diversitatea” vor promova mesajul campaniei în diferite spații publice. Rolul lor este de a continua transmiterea mesajului pe un nou canal, de a crește vizibilitatea campaniei în spațiile unor instituții, dar și acela de a promova/marca vizual prezența cărților poștale în spațiile respective.

Dezvoltarea, promovarea și diseminarea pachetului educațional „calendar multicultural”
Pachetul educațional „Calendar multicultural” contribuie la creșterea impactului calitativ al campaniei, adăugând o componentă de învățare acesteia. Calendarul multicultural este un instrument care ajută profesorii să urmărească obiective care țin de formarea de valori și atitudini prin lecții. Profesorii pot utiliza calendarele la discipline diferite, în funcție de sfera de activitate din care provine personalitatea reprezentată în calendar și în funcție de conținutul citatelor și al imaginilor selectate. Pentru a sensibiliza cadrele didactice și elevii în legătură cu tema campaniei și modalitățile de folosire a calendarului multicultural în predare, sunt organizate ateliere didactice. Pentru a veni în sprijinul profesorilor și mai mult, s-a editat un ghid metodologic.

În realizarea calendarului, în sesiunile de formare a profesorilor și în redactarea ghidului sunt promovate următoarele idei: adaptarea predării pentru a face față diversității elevilor, evidențierea valorilor și atitudinilor care pot fi formate printr-o lecție la o anumită disciplină, sensibilizarea pentru considerarea diversității ca o resursă naturală a unei comunități.

 Grup țintă:

Peste 800 000 de persoane vor fi expuse campaniei naționale de îmbunătățire a percepției și aprecierii diversității, constând în difuzarea seriei de clipuri TV prezentând aspecte din viața unor indivizi aparținând minorităților etnoculturale, distribuția unor cărți poștale cu același mesaj și a unor afișe. 1000 de profesori și aproximativ 25 000 de elevi din 60 de școli vor beneficia de un kit de educație multiculturală.

Proiectul urmărește să contribuie la o mai bună cunoaștere a aspectelor diversității etnoculturale prin conștientizarea publicului asupra existenței minorităților etnice, precum și asupra valorilor cu care acestea contribuie la cultura națională.

 Ghidul "Diversifică-ți predarea - Calendar multicultural" (pdf)

Ianuarie   Februarie   Martie   Aprilie   Mai   Iunie  
Iulie   August   Septembrie   Octombrie   Noiembrie  Decembrie


 
 

Coordonator de proiect:
Amelia Gorcea

Perioada de desfășurare:
ianuarie–decembrie 2007


Acoperirea geografică:
națională

Finanțatori:
Uniunea Europeană, programul PHARE 2004 Societate Civilă

Parteneri:
Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (ALSDGC)

  
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020