CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
INTEGRO. Integrare prin formare și mediere pentru ocupare


Obiectivul general al proiectului
Facilitarea accesului la ocupare a 780 de persoane din regiunile Nord-Vest și Centru (județele Bihor, Cluj, Satu Mare, Harghita, Covasna, Mureș) prin activități integrate de informare, orientare și formare profesională, consiliere pentru ocupare și prin sensibilizarea a 100 de manageri și personal al agențiilor private care furnizează servicii de ocupare grupurilor vulnerabile.

Obiective specifice
Facilitarea accesului la ocupare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin activități de informare, orientare și consiliere profesională pentru cel puțin 740 de persoane de etnie roma, 20 persoane cu dizabilități și 20 de tineri care au părăsit sistemul de protecție a copilului, respectiv prin activități de cercetare privind comportamentul și nevoile pe piața muncii a grupurilor vulnerabile;
Dezvoltarea nivelului de calificare a cel puțin 740 de persoane de etnie roma, 20 persoane cu dizabilități și 20 de tineri care au părăsit sistemul de protecție a copilului prin participarea la programe de formare în domeniul construcțiilor, turismului, serviciilor sociale și alte domenii cerute pe piața muncii;
Sprijinirea persoanelor calificate pentru identificarea unui loc de muncă prin servicii de mediere a muncii pentru cel putin 702 persoane certificate în cadrul proiectului;
Sensibilizarea a 100 de manageri și personal al agențiilor private care furnizeaza servicii de ocupare grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea și distribuirea unui pachet de informații în vederea promovării accesului la ocupare a persoanelor de etnie roma.

Grupul țintă al proiectului va fi constituit din persoane de etnie roma, persoane cu dizabilități, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului și personal al agențiilor publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare grupurilor vulnerabile.

Principalele rezultate așteptate
Un raport de cercetare privind comportamentul și nevoile pe piața muncii a grupurilor vulnerabile;
780 de persoane care au beneficiat de informare și orientare profesională;
780 persoane formate;
cel puțin 702 persoane certificate, (care au obținut certificate de calificare) dintre care cel puțin 50% vor fi dobândite de femei;
cel puțin 540 persoane consiliate și asistate pentru identificarea locurilor de muncă;
39 persoane care au dobândit un loc de muncă;
30 manageri și 70 persoane din rândul furnizorilor de servicii de ocupare informați cu privire la calificările realizate în proiect și sensibilizați asupra angajării persoanelor de etnie roma.

Valoarea totală a proiectului: 6.561.636 lei, din care finanțare nerambursabilă maxim 6.428.636 lei.

Activități, evoluții, rezultate
Începând cu luna iunie 2014 până în februarie 2015 a fost realizată o cercetare de profunzime privind comportamentul și nevoile pe piața muncii a grupurilor vulnerabile. Cercetarea și-a propus cartografierea condiției sociale a romilor, a oportunităților și a posibilităților acestora pe piața forței de muncă, precum și identificarea factorilor care influențează relațiile lor cu ne-romii (cu românii, respectiv cu maghiarii). Au fost identificați factorii economici, sociali și modul în care aceștia sunt interconectați pe harta incluziunii sociale a romilor. Au fost aplicate 2.188 de chestionare în 40 de comunități, au fost realizate 7 interviuri de tip focus-grup și 220 de interviuri individuale despre oportunitățile romilor pe piața muncii. Au fost realizate 12 studii de caz în care sunt descrise experiențele relevante pe piața muncii ale comunităților de romi cercetate.

Printre cele mai relevante concluzii amintim:
Există povești de succes în ceea ce privește integrarea pe piața muncii a populației rome, inclusiv cazuri în care rolul principal îl joacă angajarea formală;
Alături de nivelul de integrare pe piața formală a forței de muncă, un rol cel puțin la fel de important îi revine pieței informale/locale a forței de muncă, respectiv accesului la munca în străinătate;
Piața informală a forței de muncă a avut și are o semnificație deosebită pentru integrarea romilor. Relațiile de muncă nu pot fi concepute în termenii standard ai contractului pe piață între parteneri egali. În localitățile cercetate relația dintre patroni (ne-romi) și clienți (romi) stabilește poziția subordonată a acestei etnii;
În ultimii 25 de ani s-a creat o situație marginală a populației rome inexistentă în regimul trecut. Au existat doi factori, strâns legați și de modul în care regimul comunist a integrat romii din România. Primul factor este mobilitatea teritorială internă relativ scăzută (în comparație cu alte țări din Europa de Est) după 1989. Datorită acestui factor în România nu sunt caracteristice localitățile locuite în exclusivitate (sau aproape exclusivitate de romi). Celălalt factor este existența piețelor locale/informale ale forței de muncă, respectiv menținerea relațiilor bazate pe informalitate și controlate de obiceiuri, care au conectat gospodăriile țărănești și romii și după schimbarea de regim;
Dacă pornim din definiția oficială Organizației Internaționale a Muncii (International Labor Organization) – care include și munca informală – putem sublinia că rata de ocupare a romilor în România (sau în județele cercetate de noi) este una relativ înaltă. Putem compara datele noastre cu date ale Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) referitoare la Slovacia (unde rata de ocupare a romilor este de 15%), cu Ungaria (cu o rată de ocupare de 24%) sau Bulgaria (34%). În cercetarea noastră 41% dintre romii între 15 și 64 ani au fost ocupați, conform standardelor OIM (ILO). Însă această rată relativ ridicată a ocupării nu înseamnă și angajare formală. Angajarea formală, cu contract de muncă este caracteristică pentru mai puțin de 10% dintre romi.

În lunile iulie-noiembrie 2014 au fost organizate întâlniri de orientare profesională și consiliere privind parcursul profesional cu 958 de persoane din regiunile Nord-Vest și Centru.

Peste 850 de persoane au participat începând cu luna octombrie 2014 la 35 cursuri de calificarede nivel 1 și 2 pentru următoarele meserii: infirmieră, îngrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător în gospodărie agroturistică, lucrător în comerț, lucrător în alimentație, cameristă, lucrător în structuri pentru construcții, lucrător instalator pentru construcții, agent de curățenie, florar-decorator, lucrător social, ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație. Aceste cursuri sunt livrate de Partener, în calitate de furnizor autorizat de formare profesională. 95% dintre cursanți sunt persoane de etnie roma, 5% fiind persoane cu dizabilități și tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului.

În paralel cu formarea profesională, peste 550 de cursanți au fost sprijiniți de către consilieri de ocupare să identifice locuri de muncă adecvate calificării obținute. Consilierea oferită include atât pregătirea legată de căutarea unui loc de muncă, cât și medierea, acolo unde este cazul. Activitatea de consiliere și mediere a fost realizată în principal prin intermediul unor întâlniri tematice, de grup, în care au fost prezentați pașii de efectuat pentru căutarea unui loc de muncă – autoevaluare, elemente de dezvoltare personală, identificarea unui loc de muncă, întocmirea portofoliului profesional, prezentarea la interviul de angajare. De asemenea, pentru cei interesați au avut loc mai multe sesiuni, pentru a putea discuta în detaliu toate aspectele relevante legate de angajare. Până la finalul proiectului, aproximativ 10% dintre persoanele calificate au reușit să găsească un loc de muncă.

Pentru a crește șansele grupurilor vulnerabile pe piața muncii, în principal a persoanelor de etnie roma, în perioada septembrie-octombrie 2015 se desfășoară o campanie de sensibilizare a managerilor și a personalului agențiilor private care furnizeaza servicii de ocupare grupurilor vulnerabile. În acest sens, a fost realizat și distribuit un pachet de promovare, incluzând o broșură și un film despre experiențele pe piața muncii a unor persoane de etnie romă.

Materiale elaborate
Fluturaș de promovare (în limba română)
Broșură de promovare (în limba română)
Comunicat de presă la finalizarea proiectului (în limba română)
Film de promovare
Spot video de promovare
 
  Manager de proiect
Monica Călușer

Nr. identificare contract
POSDRU/165/6.2/S/140487

Perioada de desfășurare
aprilie 2014 – octombrie 2015

Acoperirea geografică
Regiunea Nord-Vest și Regiunea Centru

Finanțator
Uniunea Europeană, Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Partener  
Asociația pentru Tineret Fidelitas Miercurea Ciuc
 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018