CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Parteneriat pentru Clujul multicultural. Monitorizarea drepturilor minorităților la nivel local în Cluj-Napoca

Scopul proiectului este de a consolida parteneriatul local dintre autoritățile publice locale și organizațiile neguvernamentale pentru promovarea cooperării și dialogului interetnic în Cluj-Napoca.

În cadrul unei întâlniri organizate în luna noiembrie 2005 de Fundația Friedrich Ebert – Macedonia, în Macedonia, Bitola la care au participat atât CRDE cât și Primăria Municipiului Cluj-Napoca s-au pus bazele realizării acestei inițiative mai vechi a CRDE. Proiectul, care promovează un model de succes în țările nordice, se desfășoară în România, Bulgaria, Macedonia și Serbia.

 Obiective:

 Identificarea problemelor la nivelul relațiilor interetnice în Cluj-Napoca după schimbarea politică la nivelul primăriei locale;
 Crearea unei strategii de politici publice pentru îmbunătățirea relațiilor interetnice la nivelul orașului Cluj-Napoca;
 Dezvoltarea unei rețele locale de sprijin a inițiativelor de cooperare și dialog interetnic
 Dezvoltarea parteneriatului la nivel local dintre autorități și organizațiile societății civile pentru creșterea eficienței actorilor locali în abordarea problemelor comunității locale;
 Stimularea unei dezbateri publice privind acomodarea diversității etnoculturale.

Proiectul se adresează comunității locale clujene, atât minorităților, cât și majorității, și implică autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale, reprezentanții comunităților etnice, mediul academic și instituțiile media.

Activitățile constau în: inițierea și consolidarea unei rețele locale de stimulare a dialogului interetnic, realizarea unei diagnoze a nevoilor diferitelor comunități etnice și a percepțiilor alterității, dezbateri publice cu privire la diversitatea etnică din Cluj-Napoca și dezvoltarea unei politici locale de îmbunătățire a dialogului și cooperării interetnice.     

Articole despre lansarea studiului "Clujul multicultural"

Organizațiile care implementează proiectul în țările:
 Bulgaria: International Center for Minority Studies and Intercultural Relations
 Serbia: Ethnicity Research Center
 Albania: Albanian Helsinki Committee
 Macedonia: Helsinki Committee for Human Rights

 Coperta volumului
 Întregul studiu [47 de pagini]
 Chestionar
 Baza de date a sondajului

 Clujul multicultural. Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj

Strategia Clujul multicultural inclusă în „Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca"
În data de 26 iunie 2007, „Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca" a fost supusă spre aprobarea Consiliului Local Cluj.
După cum se poate vedea din materialele supuse dezbaterii, „Strategia Clujul Multicultural" se regăsește în această strategie (Obiective operaționale – pag. 6, pag. 12, pag. 24, pag. 26).
 Din materialul elaborat de CRDE au fost preluate cinci direcții strategice și nouă programe operaționale (tot la Obiective operaționale, pag. 89, subcapitolul f.).
Documentul elaborat de CRDE, puțin prelucrat și scurtat, se regăsește ca și anexă la acest material strategic (Anexa nr. 13), conținând toate recomandările inițiale (inclusiv cea privind înființarea Consiliului Consultativ al Multiculturalității).
Sursa oficială pentru această știre este site-ul Primăriei Cluj-Napoca.

 Strategia de dezvoltare a Clujului: Obiective operaționale
 Strategia de dezvoltare a Clujului: Anexa nr. 13: Clujul multicultural


 
 

Coordonator de proiect:
Monica Călușer

Perioada de desfășurare:

ianuarie–decembrie 2006

Partener:
Primăria Cluj-Napoca

Finanțator:
Fundația Friedrich Ebert

 
 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018